trade@nordis.com.pl, office@nordis.com.pl tel. 68 324 26 91
Lody Warzywa i owoce Dania gotowe Linia Kids

Polityka Jakości

         Misją działalności „Nordis” Chłodnie Polskie Sp. z o.o. jest produkcja lodów, wyrobów kulinarnych, świadczenie usług chłodniczych oraz dystrybucja mrożonej żywności zgodnie z wymaganiami i upodobaniami naszych Klientów. Gotowość do spełnienia oczekiwań Klientów jest dla nas gwarancją powodzenia i silnej pozycji na rynku oraz dalszego rozwoju.

         Wymagania konsumentów w coraz większym stopniu są ukierunkowane na produkty żywnościowe PREMIUM o wysokiej jakości, przez którą należy rozumieć nie tylko bardzo dobre cechy organoleptyczne, wysoką wartość odżywczą czy atrakcyjne opakowanie, ale przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne produktu. Wysoka jakość naszych produktów to opanowanie trudnej sztuki  powtarzalności  smaku, właściwy dobór dobrej jakości surowców oraz dochowanie wierności recepturom, wieloletnie doświadczenie oraz inwestycje w nowoczesne urządzenia w liniach produkcyjnych.

 

          Wdrożenie i efektywne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakości i Bezpieczeństwem Żywności, zgodnego z wymaganiami normy standardu BRC ma na celu produkcję bezpiecznej żywności, wzrost zaufania Klientów oraz poprawę organizacji pracy.

        

         Mając na uwadze, iż rozwój naszej firmy zależy od satysfakcji naszych Klientów, zobowiązujemy się do produkcji żywności o wysokiej, stabilnej i powtarzalnej jakości, autentycznej, bezpiecznej dla zdrowia konsumenta i spełniającej wymagania prawne.

         Politykę jakości i bezpieczeństwa żywności  zamierzamy realizować poprzez wytyczenie celów strategicznych oraz systematyczne nadzorowanie ich realizacji w trakcie auditów wewnętrznych oraz przeglądów systemu przeprowadzanych przez Zarząd firmy:

 • Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności oraz zweryfikowanie wdrożonego
  i funkcjonującego systemu HACCP;
 • Doskonalenie jakości i bezpieczeństwa wyrobu;
 • Monitorowanie jakości zdrowotnej produktów poprzez wdrożenie zasad dobrej praktyki produkcyjnej oraz monitorowanie procesów produkcyjnych gwarantujących bezpieczeństwo produkowanych wyrobów;
 • Doskonalenie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez systematycznie organizowane szkoleń wewnętrznych, jak również zewnętrzne obejmujące umiejętności miękkie i twarde;
 • Poprawa organizacji pracy poprzez wprowadzenie systemów informatycznych, które pomagają; sprawnie zarządzać procesami funkcjonowania spółki w produkcji, zamówieniach, magazynowaniu i dystrybucji;
 • Modernizacja linii technologicznych poprzez zakupy nowoczesnych urządzeń w celu osiągnięcia większych wydajności na liniach produkcyjnych i pakujących i uzyskiwania możliwości produkcji nowych asortymentów;
 • Obniżenie kosztów działalności poprzez zwiększenie wartości sprzedaży w sektorze HORECA
  i pozyskiwanie kontraktów dużych odbiorców sieciowych;
 • Zainwestowanie i współpraca w zakresie działań marketingowych i promocyjnych z firmami renomowanych znakach towarowych;
 • Zaoferowanie naszym Klientom powiększonego asortymentu o nowe produkty i doskonalenie produktów istniejących;
 • Działalność społeczna i charytatywna poprzez wspieranie m.in.  lokalnego sportu ;

 

         Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu zaspokojenie stale rosnących
i określonych oczekiwań Klientów w kwestii bezpieczeństwa żywności. 

         Zobowiązujemy pracowników zakładu do dołożenia wszelkich starań, aby urzeczywistnić Politykę Jakości
i osiągnąć wytyczone cele. Gwarantujemy pełne zaangażowanie Zarządu Spółki i całego personelu w poniższą politykę jakości i bezpieczeństwa żywności, ponieważ największą wartością są ludzie, zależy nam na zapewnieniu optymalnych warunków do pracy, jak i pozazawodowych aspektów funkcjonowania. Firma co roku przyjmuje potencjalnych pracowników na organizowane stałe praktyki zawodowe.

        

         „NORDIS” Chłodnie Polskie sp. z o.o. posiada certyfikat Global Standard for Food Safety w zakresie produkcji
i magazynowania lodów mlecznych i wodnych oraz produktów kulinarnych (pyzy, kluski, knedle, kopytka, pierogi).